AN TOÀN GIAO THÔNG

Tài nguyên dạy học

Liên kết web

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_9__Doi_song_nguoi_nguyen_thuy_tren_dat_nuoc_ta__Lich_su_6__Phuong_phap_hoc_thong_minh.flv _Myu_sings_AIUEO.flv Learn_Hiragana_1_.flv Japan_Song_Vietsub_Kara_Kaze_no_Kioku_Ky_uc_cua_gio_Anri_Kumaki.flv Vietsub_Hotaru__Hotarubi_No_Mori_E_AMV.flv Vieng_lang_Bac__Bao_Yen__YouTube1.flv DE.flv Xe_khong_kinh__YouTube.flv ME_KHONG_CAN_TIEN__YouTube.flv 4_vi_tuong_vi_dai_nhat_cua_lich_su_Viet_Nam.flv Khang_chien_chong_Tong_lan_2__Minh_Ha.flv Nam_Quoc_Son_Ha__Hoang_Dung_Official_HD_.flv Nong_dan_Nuoc_Ngoai_thu_hoach_Cu_Cai.flv May_thu_gom_va_dong_goi_rom_co__May_Nong_nghiep_cong_nghe_cao.flv Cach_nuoi_bo_Kobe_chuan_Nhat_Ban.flv 7_Co_may_nong_nghiep.flv Bat_Ngo_Voi_Cach_Ma_Nguoi_Nuoc_Ngoai_Ho_Thu_Hoach_May_Moc_Nong_Nghiep_Cuc_Khung.flv Dinh_duong.flv Sinh_san_nay_choi_o_thuy_tuc.flv YouTube_Thuy_tuc_di_chuyen.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH SÁCH HỌC SINH

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáo viên
  Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
  Ngày gửi: 16h:09' 17-10-2017
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 556
  Số lượt thích: 0 người
  Full name: …………………
  Class: 7…….………………
  THE SECOND 45-MINUTE TEST
  Date: ………………………..
  Marks


  
  I. PHONETICS ( 1pt)
  A. Choose the word which underline part is pronounced differently from the others.
  a. house b. happy c. hour d. how
  a. recess b. celebration c. relax d. rehearse
  B. Choose the word which is stressed differently from the others.
  a. physics b. novel c. order d. biology
  a. collector b. marbles c. experiment d. recess
  II. Choose the best answer (3pts)
  In , we study different countries and our people.
  math b. music c. chemistry d. geography
  I have five periods Friday.
  at b. in c. on d. to
  3.Talking is common way of relaxing.
  more b. most c. the most d. the more
  4.Let’s to the movie.
  go b. to go c. going d. is going
  My brother is good English.
  at b. with c. on d. very
  The Mekong River is the river in Viet Nam.
  long b. longer c. most long d. longest
  Would you like a cold drink?
  get b. to get c. getting d. gets
  do your classes start ? – At seven o’clock.
  How often b. What c. What time d. Which
  That’s a . Why don’t we travel by bus?
  a. thinking b. answer c. good idea d. question
  10. Students have two each day.
  a. 20-minutes break b. 20-minute breaks
  c. 20-minute break d. 20-minutes breaks
  11. His ideas are quite from my ideas.
  a. same b. different c. like d. as
  After break, everyone goes and classes start again.
  indoor b. indoors c. outdoor d. outdoors

  III. Supply the correct form of the words. (0.5m)
  1. The most popular at recess is talking. ( act)
  2. History is an subject. (interes)

  IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts)
  ( lasts / uniform / Vietnamese / two/ recess / some )
  School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ……….……… students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)…………..……, students often go to the canteen and buy (5)….……………..things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.
  V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)
  Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.
  She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.
  Questions
  1. Does Lan have a job at school or the library?
  ………………………………………………………………………………………………………………………….…..
  2. How does she go to school?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………....
  3. Where does she work on Saturdays?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  VI. Rewrite the sentences. (2pts)
  Should we go to the movie?
  ( Let’s …………………………………………………………………………………………………..……....
  Mr John is going to visit his grandparents tonight.
  ( Mr John will …………………………………………………………………………………………………
  We have a break that lasts thirty minutes.
  (We have a ……………………………………………………………………………………………………
  When is your birthday?
  ( What’s…………………………………………………………………………………………………………?
  VII. Complete the sentences. (0.5pt)
  Let’s / go / cafeteria / and / get / cold drink.
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Marry / learn / play / piano / every afternoon.
  ……………………………………………………………………………………………………………………..  THE END
  Full name: …………………
  Class: 7…….………………
  THE SECOND 45-MINUTE TEST
  Date: ………………………..
  Marks


  
  
   
  Gửi ý kiến